Grafisk form
Jocke Wester

Juni 2016Juni 2016

Bokomslag och inlaga Dräktalmanacka Boda socken, Dalarna SOFI
Bokomslag och inlaga Röster och ekon. Gunnar Eriksson med egna ord Bo Ejeby Förlag
CD-omslag Simbi So Yèyè Footprint Records